நிபுணத்துவ ஆதரவு

தி டொகுமெண்ட் ஃபௌண்டேஷன் லிப்ரெஓபிஸுக்குத் தேவையான தொழில்முறை ஆதரவையும் சேவையையும் வழங்காது. ஆனால், சான்றிதழ் அளிக்கத் தேவையான சேவைகளை வழங்குகிறது.

சான்றிதழ் பற்றிய தகவல்களை இங்கே படித்து அறியலாம். பின்வரும் நிறுவனங்களும் தனநபர்களும் லிப்ரெஓபிஸின் சான்றிதழ் பெற்ற தொழில்முறை சேவை வழங்குநர்கள் ஆவர்.

Canonical

 • Bjoern Michaelsen

Collabora

 • Andrzej Hunt
 • Jan Holesovsky
 • Kohei Yoshida
 • Markus Mohrhard
 • Matúš Kukan
 • Michael Meeks
 • Miklos Vajna
 • Muthu Subramanian
 • Timár András
 • Tor Lillqvist

Lanedo

 • Eilidh McAdam
 • Pierre-Eric Pelloux-Prayer

Linagora

 • Maxime de Roucy

Red Hat

 • Caolan McNamara
 • David Tardon
 • Eike Rathke
 • Michael Stahl
 • Stephan Bergmann

SUSE

 • Cedric Bosdonnat
 • Fridrich Strba
 • Noel Power
 • Petr Mladek
 • Thorsten Behrens

The Document Foundation

 • Christian Lohmaier

Unaffiliated

 • Khaled Hosny
 • Lionel Elie Mamane
 • Lubos Lunak
 • Marcos Souza
 • Noel Grandin
 • Radek Doulík
 • Rene Engelhard
 • Rob Snelders
 • Tamás Zolnai
 • Tomaž Vajngerl
 • Winfried Donkers

 

 

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon