நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
The Document Liberation project announces five new or improved libraries to export EPUB3 files and import AbiWord, MS Publisher, PageMaker and QuarkXPress documents

Berlin, January 22, 2018 – The Document Liberation Project announces five new or improved libraries to export EPUB3 and import AbiWord, MS Publisher, PageMaker and QuarkXPress files. The libraries have been originally developed for the LibreOffice 6.0 major release, but can be used by any other software thanks to the OSI (Open Source Initiative) compliant […]

தொடர்ந்து வாசி »

Sunday Marketing #3

Google Trends is a service which compares end user searches for specific terms, and as such is a useful marketing tool to get some insight on the awareness of LibreOffice in comparison with other applications. I have compared the five alternatives to the leading office suite during the last 12 months: LibreOffice is leading, followed – as expected […]

தொடர்ந்து வாசி »

The Document Liberation project announces five new or improved libraries to export EPUB3 files and import AbiWord, MS Publisher, PageMaker and QuarkXPress documents

Berlin, January 22, 2018 – The Document Liberation Project announces five new or improved libraries to export EPUB3 and import AbiWord, MS Publisher, PageMaker and QuarkXPress files. The libraries have been originally developed for the LibreOffice 6.0 major release, but can be used by any other software thanks to the OSI (Open Source Initiative) compliant […]

தொடர்ந்து வாசி »

Sunday Marketing #3

Google Trends is a service which compares end user searches for specific terms, and as such is a useful marketing tool to get some insight on the awareness of LibreOffice in comparison with other applications. I have compared the five alternatives to the leading office suite during the last 12 months: LibreOffice is leading, followed – as expected […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg