நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
LibreOffice monthly recap: May 2020 – News, events and more…

Here’s our summary of updates, events and activities in the LibreOffice project in the last four weeks – click the links to learn more… We started May by announcing the Month of LibreOffice – showing our appreciation for contributions from our worldwide community. Everyone who contributed to LibreOffice throughout May can claim a cool sticker […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice Tuesday T&T: Impress Presenter Screen

LibreOffice Impress is a valuable presentation software, with plenty of advanced features. One of the most liked by skilled presenters is the so called Presentation Screen, which shows the current and the next slide on screen, and the notes. It helps the presenter to maintain the rythm of the presentation, and to remember the details […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice monthly recap: May 2020 – News, events and more…

Here’s our summary of updates, events and activities in the LibreOffice project in the last four weeks – click the links to learn more… We started May by announcing the Month of LibreOffice – showing our appreciation for contributions from our worldwide community. Everyone who contributed to LibreOffice throughout May can claim a cool sticker […]

தொடர்ந்து வாசி »

<h1>Making Collabora Online trivial to setup</h1>

Today we release a big step in improving Collabora Online installability for home users. Collabora has typically focused on supporting our enterprise users who pay the bills: most of whom are familiar with getting certificates, configuring web server proxies, port numbers, and so on (with our help). The problem is that this has left home-users, eager to take advantage of our privacy an[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg