நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
The Brazilian Community launches the LibreOffice 7.0 Getting Started Guide in Portuguese

Timothy Brennan Jr. The Brazilian LibreOffice community is pleased to announce availability of the LibreOffice 7.0 Getting Started Guide in Brazilian Portuguese. The guide is intended for Portuguese speaking users who wants to begin their first contact with LibreOffice and needs a manual that expounds all the software’s  features and allows them to immediately start […]

தொடர்ந்து வாசி »

Free software becomes a standard in Dortmund, Germany

LibreOffice is free and open source software, which means that it’s much more than zero-cost. Anyone can study how it works, modify it, and share those modifications with other users. (So the “free” is more about freedom than price.) There are many other well-known free software projects, such as the GNU/Linux operating system, Firefox web […]

தொடர்ந்து வாசி »

My hack week at Collabora: improvements to gutter margin in Writer

As mentioned in a previous such report, a hack week is when we are allowed to hack on anything we want in LibreOffice / Collabora Office / Collabora Online for a few days at Collabora. I used this time to implement core support for RTL gutter margin in Writer.

Motivation

I posted about Writer gutter margin in general back […]

தொடர்ந்து வாசி »

QA/Dev Report: March 2021

General Activities LibreOffice 7.0.5 was released on March 12 LibreOffice 7.1.1 was released on March 4 LibreOffice was accepted as a project for the Googgle Summer of Code 2021 program Ilmari Lauhakangas (TDF) created a

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon