நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
LibreOffice design, UX and UI updates – TDF’s Annual Report 2023

Design has been one of the major focus points of LibreOffice in the last few years, and the Design community has produced new icon sets, new MIME type icons, a hugely improved dark mode, and improvements to the NotebookBar (This is part of The Document Foundation’s Annual Report for 2023 – we’ll post the full […]

தொடர்ந்து வாசி »

Announcement of LibreOffice 24.2.5 Community, optimized for the privacy-conscious user

Berlin, 11 July 2024 – LibreOffice 24.2.5 Community, the fifth minor release of the free, volunteer-supported office productivity suite for office environments and individuals, the best choice for privacy-conscious users and digital sovereignty, is available at www.libreoffice.org/download for Windows, macOS and Linux. The release includes more than 70 bug and regression fixes over LibreOffice 24.2.4 […]

தொடர்ந்து வாசி »

Peer-to-peer collaboration with LibreOffice

A while ago, Simon Phipps, member of the Board of Directors at The Document Foundation, shared the idea to introduce a peer-to-peer collaboration built in to desktop LibreOffice without the requirement for a cloud provider. This idea has received a lot of attention inside the organization and the design team has started to outline the project now.…

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice 24.8 RC1 is available for testing

LibreOffice 24.8 will be released as final at the end of August, 2024 ( Check the Release Plan ) being LibreOffice 24.8 Release Candidate 1 (RC1) the third pre-release since the development of version 24.8 started in mid June, 2023. Since the previous release, LibreOffice 24.8 Beta1, 243 commits have been submitted to the code repository and 1[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்