நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
New Year, New Calc Guide for Brazilians and Portuguese-speaking Users

(Translation from this post) 2020 was an terrible year. We started the year with the expectation of an intense activity in LibreOffice but we were caught by the worst pandemic in centuries. Nevertheless, doing nothing was not an option for our small team of Brazilians LibreOffice translators and Authors. Against adversity, we fought with the […]

தொடர்ந்து வாசி »

Czech translation of LibreOffice Calc Guide 6.4

Zdeněk Crhonek (aka “raal”) from the Czech LibreOffice community writes: It’s a bit late for the Christmas gift , but we finished translation of the Calc guide 6.4. As usual it was team work, namely: Translations: Petr Kuběj, Zdeněk Crhonek and Zuzana Pitříková Text corrections: Marcela Tomešová and Vendula Crhonková Localised pictures: Roman Roman Technical […]

தொடர்ந்து வாசி »

2020-01-14 Thursday

Mail chew; discovered a call I was late for, enjoyed that, COOL community / planning call (minutes). Discovered lateish in the evening, after recording a FOSDEM talk, and finishing one set of slides that the deadline is extended a little; good - it did its job.

தொடர்ந்து வாசி »

CIB gründet allotropia software GmbH aus

CIB labs GmbH gründet neues Startup allotropia software GmbH München und Hamburg – 13. Januar 2021 Mit der zunehmenden Digitalisierung von Prozessen und Workflows werden datenschutzkonforme, universell einsetzbare und innovative Softwarelösungen immer wichtiger. CIB gründet passend dazu das Startup allotropia software GmbH aus, um an innovativen OpenSource-Lösungen für die digitale Zusammenarbeit zu arbeiten. Als einer …

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg