நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Annual Report 2018: LibreOffice Conference

The LibreOffice Conference is the annual gathering of the community, our end-users, and everyone interested in free office software. Every year, it takes place in a different country and is supported by members of the LibreOffice commercial ecosystem. In 2018, the conference was organized by the young and dynamic Albanian community at Oficina in Tirana, […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibOCon Latinoamérica – Asunción 2019, July 19 – 20

A quick video inviting you to the LibreOffice Latin America Conference 2019! (English subtitles are available.) It will be held at the Facultad Politécnica de Universidad Nactional de Asunción (FPUNA) in Asunción, Paraguay on July 19th (Friday) and 20th (Sat). For more information about the conference please visit the website. Please confirm that you want […]

தொடர்ந்து வாசி »

Week 3 Report

This week:
I continue working on Rewriting the logger messages with the new DSL grammar:

    1)EditUIObject
        It wasn't finished last week but this week it's finished with the new garmmar and can log select and write actions.

    2)Uno Commands
        some small changes to be understandable with the new grammar
        ** a missing part here th[…]

தொடர்ந்து வாசி »

Annual Report 2018: LibreOffice Conference

The LibreOffice Conference is the annual gathering of the community, our end-users, and everyone interested in free office software. Every year, it takes place in a different country and is supported by members of the LibreOffice commercial ecosystem. In 2018, the conference was organized by the young and dynamic Albanian community at Oficina in Tirana, […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg