நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
LibreOffice 7.2.1 Community available for download

Berlin, September 16, 2021 – LibreOffice 7.2.1 Community, the first minor release of the LibreOffice 7.2 family targeted at technology enthusiasts and power users, is available for download from www.libreoffice.org/download/. This version includes 87 bug fixes and improvements to document compatibility. For enterprise-class deployments, TDF strongly recommends the LibreOffice Enterprise family of applications from ecosystem […]

தொடர்ந்து வாசி »

Czech translation of Impress Guide 7.0 is here!

Zdeněk Crhonek from the Czech LibreOffice community writes: The Czech team has finished translating the Impress Guide 7.0. As usual, it was a team effort, namely: Translations by Zdeněk Crhonek, Radomír Strnad, Petr Kuběj, Vendula Crhonková; text corrections Petr Valach, Ludmila Klatovská, Martin Kasper, Marcela Tomešová; localized pictures Roman Roman; and technical support from Miloš […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice 7.2.1 Community available for download

Berlin, September 16, 2021 – LibreOffice 7.2.1 Community, the first minor release of the LibreOffice 7.2 family targeted at technology enthusiasts and power users, is available for download from www.libreoffice.org/download/. This version includes 87 bug fixes and improvements to document compatibility. For enterprise-class deployments, TDF strongly recommends the LibreOffice Enterprise family of applications from ecosystem […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice Master Document Fixes

Earlier this year, allotropia software GmbH was awarded a tender to fix a number of problems around the master document feature (Tender to implement master document fixes (#202106-02)) by The Document Foundation (TDF). We have finished implementing the necessary changes, and all fixes will be available for testing in LibreOffice 7.2.2. Using master documents isContinue reading "LibreOffice Master Document Fix[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon