நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
LibreOffice Native Language Projects – TDF’s Annual Report 2022

By helping to translate and market LibreOffice around the world, native language projects bring enthusiasm and passion to the global community. Here’s what they did in 2022… (This is part of The Document Foundation’s Annual Report for 2022 – we’ll post the full version here soon.) Czech Czech speakers worked on updating translations of LibreOffice’s […]

தொடர்ந்து வாசி »

The Document Foundation releases LibreOffice 7.5.4 Community

Berlin, June 8, 2023 – LibreOffice 7.5.4 Community, the fourth minor release of the LibreOffice 7.5 line, the volunteer-supported free office suite for desktop productivity, is available from www.libreoffice.org/download for Windows (Intel/AMD and ARM processors), macOS (Apple Silicon and Intel processors), and Linux [1]. Products based on LibreOffice Technology are available for major desktop operating […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice Native Language Projects – TDF’s Annual Report 2022

By helping to translate and market LibreOffice around the world, native language projects bring enthusiasm and passion to the global community. Here’s what they did in 2022… (This is part of The Document Foundation’s Annual Report for 2022 – we’ll post the full version here soon.) Czech Czech speakers worked on updating translations of LibreOffice’s […]

தொடர்ந்து வாசி »

QA/Dev Report: May 2023

General Activities LibreOffice 7.5.3 was released on May 4 LibreOffice 7.4.7 was released on May 11 Sophia Schröder corrected menu item paths in Help alongside other cleanups Adolfo Jayme Barrientos made some tweaks to wordings in UI and Help Olivier Hallot (TDF) added help pages for quick colour selector and Cal[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon