நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Annual Report 2023: LibreOffice Conference in Bucharest

The LibreOffice Conference is the annual gathering of the community, our end-users, developers, and everyone interested in free office software. In 2023, it took place in Bucharest, Romania (This is part of The Document Foundation’s Annual Report for 2023 – we’ll post the full version here soon.) This was our second in-person conference after the […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice in 2023 – TDF’s Annual Report

In 2023, LibreOffice celebrated its thirteenth birthday. Two new major versions of the suite introduced a variety of new features, while minor releases helped to improve stability as well (This is part of The Document Foundation’s Annual Report for 2023 – we’ll post the full version here soon.) LibreOffice 7.5 On February 2, LibreOffice 7.5 […]

தொடர்ந்து வாசி »

Annual Report 2023: LibreOffice Conference in Bucharest

The LibreOffice Conference is the annual gathering of the community, our end-users, developers, and everyone interested in free office software. In 2023, it took place in Bucharest, Romania (This is part of The Document Foundation’s Annual Report for 2023 – we’ll post the full version here soon.) This was our second in-person conference after the […]

தொடர்ந்து வாசி »

2024-06-10 Monday

Mail chew; packed for OW2con; 1:1s with Andras and Miklos, M. drove me to the station, train(s) to Paris, caught up with admin. Eventually got to the hotel; met up with Meven for dinner - and back to work.

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்