ஆவணமாக்கக் குழு

நாங்கள் எப்போதும் லிப்ரெஓபிஸின் ஆவணமாக்கல் செயல்திட்டத்திற்குப் பங்களிக்க தன்னார்வளர்களை எதிர்பாக்கிறோம், உங்களின் சேவை எங்களுக்குத் தேவை. லிப்ரெஓபிஸ் தொகுப்பில் ஆவணமாக்கல் குழு ஆவணங்களை தயாரிக்கிறது. எங்களின் அனைத்து வழிகாட்டிகளையும் நாங்களே உருவாக்குகிறோம்.

பெரும்பகுதியான செயல்கள் மடலாடற்குழு மற்றும் விக்கியில் நடக்கும்.
ஆவணமாக்கல் வேலை ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தில் ODFAuthors' தளத்தில் நடக்கிறது.

எங்களுடைய பணிகள் என்னென்ன?

  • படைத்தல்
  • குறியீடு இடுதல்
  • திரைப் பிடிப்பு தயாரிப்பு
  • சரிபார்த்தல்
  • ஆராயுதல்
  • இன்னும் கூடுதலாக. 

நீங்கள் ஏற்கனவே உள்ள ஆவணங்களை மொழிபெயர்க்க ஆர்வமாக இருக்கலாம்.
உள்ளூர் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு திட்டத்தைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

 

எங்களைத் தொடருங்கள்