வெளியீடு தகவல்கள்

லிப்ராஆபிஸ் 4.3.0

லிப்ரெஓபிஸ் 4.3.0 வெளியீடானது புதிய அம்சங்களையும் மேம்பாடுகளையும் கொண்டு வெளிவந்திருக்கிறது.

பின்வரும் குறிப்புகள் :

  • இப்பதிப்பு 4.3.0 கடைசியாக வெளிவந்த 4.3.0 RC4 பதிப்பை ஒத்ததாகும்.
  • மேக் பதிப்பானது மீடியாவிக்கி நீட்சியுடன் வெளிவரவில்லை
  • விண்டோஸிற்கான பதிப்பு தமிழ் உட்பட உலக மொழிகளிலும் உள்ளதால் நீங்கள் தேர்வுசெய்து கொள்ளலாம்.
  • The Document Foundation அமைப்பு விண்டோஸ் இருமங்களை(exe கோப்புகள்) எண்மத்தால்(Digital) கையொப்பம் இட்டுள்ளது.
  • விண்டோஸ் பயனர்கள் Apache OpenOffice நிறுயிருந்தால், முன்கூட்டியே அதை நீக்கி விடவும். லிப்ரெஓபிஸீம் ஓபன்ஓபிஸீம் ஒரே கோப்பு வகையை பதிவுச்செய்து விரைவுதுவக்க அம்சத்தை நிறுவும்போது சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
  • லினக்ஸ் கணினிகளில், லிப்ரெஓபிஸ் உடன் GCJ ஐாவா  சில சிக்கல்களை தருவதால், OpenJDK என்ற ஐாவா மென்பொருளை பயன்படுத்துமாறு வேண்டுகிறோம்.
  • மெனு பட்டியலில் சில உருப்படிகள் சேர்க்க/நீக்க பட்டிருக்கும்.
  • இந்த வெளியீட்டில் இன்னும் சில வழுக்கள் உள்ளன. இங்கே பார்க்கவும்.

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon