நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
The Document Foundation announces LibreOffice 5.4.3

Berlin, November 9, 2017 – The Document Foundation (TDF) announces LibreOffice 5.4.3, the third minor release of LibreOffice 5.4 family. LibreOffice 5.4.3 continues to represent the bleeding edge in term of features, and as such is targeted at technology enthusiasts and early adopters. TDF suggests to conservative users and enterprises to deploy LibreOffice 5.3.7 with […]

தொடர்ந்து வாசி »

World Usability day – and making LibreOffice’s UX shine

Today is World Usability Day, beginning events around the world that “bring together communities of professional, industrial, educational, citizen, and government groups for our common objective: to ensure that the services and products important to life are easier to access and simpler to use.” Starting today, and over the next few days, there will be […]

தொடர்ந்து வாசி »

Some Fun With WordPress Today

Worked on a new WordPress site and bot some header errors. Tried to reset PW but it crashed. Seemed its difficult vor impossible to usw the database to set a new password with a md5-hash. Need more investigation ;-(

தொடர்ந்து வாசி »

2017-11-16 Thursday.

Mail chew, catchup with Jona, partner call, lunch with J. Chat with Tom, built code left & right. oreport crashes when it fails to read kernel symbols as a user. Read some memory profiles with Ash; interesting. Poked at ways of profiling for scalability bottlenecks, some nice blog and slides on perf - but still, working o[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg